Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) 2016/679

Chevron Parquet Scandinavia AB er ansvarlig for sådanne personlige oplysninger, som vi modtager i forbindelse med opgaver samt for personoplysninger, der behandles under en opgaves tilrettelæggelse eller administration.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne udføre og administrere en opgave, for at beskytte dine interesser samt af hensyn til fakturering og bogføring. Retsgrundlaget for oplysningerne er blandt andet databeskyttelsesforordningen og bogføringsloven. Disse love tillader behandling af oplysninger med henblik på at sætte os i stand til at opfylde vores forpligtelser over for vores kunder/registrerede og i relation til andre juridiske rammer. Efter en afvejning af interesser, hvor blandt andet de registreredes indsigelser mod behandlingen tages i betragtning, giver lovgivningen ligeledes mulighed for behandling af personoplysninger, hvor vi og andre virksomheder indenfor koncerngruppen har en berettiget interesse i effektivt at udvikle, markedsføre og administrere vores ydelser og forretningsaktiviteter og ligeledes i at værne om vores samfundsrettigheder og -pligter. Oplysningerne kan også anvendes til virksomheds- og metodeudvikling, markedsanalyse, statistik og risikostyring. De oplysninger, der anvendes med henblik på virksomhedsudvikling og -analyse, behandles med afsæt i vores berettigede interesse i såvel at udvikle virksomheden som at kommunikere med vores kontaktpersoner.

Vi videregiver ikke nogen som helst personoplysning til nogen tredjepart, medmindre der er tale om tilfælde, hvor det er udtrykkeligt aftalt mellem selskabet og den registrerede, såfremt dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser eller i tilfælde, hvor vi engagerer en ekstern tjenesteudbyder til at udføre opgaver på vores vegne.

I overensstemmelse med selskabets forpligtelser i henhold til de ovenfor nævnte forskrifter gemmes personoplysninger i en 10-årig periode fra en opgaves færdiggørelse, eller fra betalingsdato for den endelige faktura eller i en udvidet tidsperiode som følge af opgavens karakter. Oplysninger, der behandles med henblik på at udvikle, analysere og markedsføre selskabets virksomhed, gemmes i en periode på 5 år fra seneste kontakt. Hvis du afbestiller nyhedsbreve m.v., slettes samtlige personoplysninger med øjeblikkelig virkning.

Du har ret til uden beregning at forlange at få oplysning fra selskabet omkring anvendelse af sådanne personoplysninger, som vedrører dig. Vi vil enten efter anmodning fra dig eller på eget initiativ korrigere eller slette unøjagtige oplysninger, eller vi vil begrænse behandlingen af sådanne oplysninger. Du har ydermere ret til at forlange, at dine personoplysninger ikke vil blive anvendt til direkte markedsføring. Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i maskinlæsbar form (eller, hvor teknisk muligt, at få dine personoplysninger overført til en tredjepart efter eget valg). Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indsende en klage til en tilsynsførende myndighed i landet, hvor du bor eller arbejder.

Kontakt os på info@chevronparquet.com eller på adressen nedenfor, hvis du skulle have spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger.

Chevron Parquet Scandinavia AB
Nils Holgerssons Väg 22
274 56 Abbekås
Sweden